0

EAT PIEROGI

Any Polish child can tell you that the cure to everything is Pierogi!

World Peace = PierogiFamine = PierogiDepression = Pierogi

You name a malady and Pierogi are the remedy!

So it’s no wonder that Mee And The Band have written a passionate song about getting ‘Keep Your Hands Off My Pierogi!” These homemade little dumplings are created with great love and a lot of skill, every family fights over the last one, just in case it really is the last one ever!Which is ludicrous, because a world with no Pierogi is like the atmosphere without air, non of us could exist on this planet without Pierogi.We might as well have called it Planet Pierog not Earth!

Any way, this song was written as a a christmas time joke gift for ‘Mee And The Band’s’ family, where 32 of them convene under one roof to celebrate christmas Polish style. Traditions include, waiting for the 1st star to appear in the sky before beginning a meal that consists of, 13 courses!  And although not all of the courses are to everyone’s taste, all family members agree on one thing and that is that the highlight of the evening is…..you guessed it PIEROGI.

Mee And The Band, a dual heritage Pop Star ,celebrates her ethnicity through the love of Pierogi and through her poetic license lyricism combining both the Polish and English language, a hybrid mix she dons as Ponglish!  In the song, the character she portrays is a possessive obsessive wife prepared to beat her own husband to protect the Pierogi “Mama sent for Mee.” The cast of the video are all trying to steel them from her – it’s all a little bit, well, ‘bonkers’!

#eatpierogi

This is the 1st of many catchy songs to be released by Mee And The Band. She is releasing her album MIND MATTERS, where the collection of songs lyrically ‘address the stress’ that fast paced modern day life can bring and songs lyrically explore inspired solutions, that are rooted in Mindfulness, The Law of Attraction and Self Love.

Artists like Mee And The Band are truly a unique breed, in that they steer away from vanity and self importance, so that they can better deliver us serious messages in a light hearted way, through tongue and cheek / slap stick humour.  God only knows the world needs to laugh and smile more!  May EAT PIEROGI be the first of many catalysts!

#iLoveMee

You can follow this unique and comedic musical artist on YouTube, FaceBook, Instagram, Twitter, you can also buy her songs on itunes, amazon, google play, spotify to name a few outlets and if you love Mee And The Band’s world and want to support this artist financially to continue uplifting the cosmos with her Kooky world, then you can become a Patron on www.Patreon.com/MeeAndTheBand

 TRANSLATED TO POLISH

Każde polskie dziecko może ci powiedzieć, że lekarstwem na wszystko jest 
Pierogi!  Światowy Pokój = Pierogi / Famine = Pierogi / Depresja = Pierogi
Wymieniasz chorobę, a Pierogi są lekarstwem!

Nic więc dziwnego, że Mee And The Band napisała namiętną piosenkę o
"Keep Your Hands Off My Pierogi!" Te domowe małe kluski są tworzone 
z wielką miłością i dużą ilością umiejętności, każda rodzina walczy o 
ostatnią, właśnie w Jeśli świat bez Pierogi jest jak atmosfera bez powietrza,
 nikt z nas nie mógłby istnieć na tej planecie bez Pierogi. Równie dobrze 
moglibyśmy nazwać to Planet Pierog, a nie Ziemią!

W każdym razie ta piosenka została napisana jako prezent w stylu 
bożonarodzeniowego dowcipu dla rodziny "Mee And The Band", 
gdzie 32 z nich zebrało się pod jednym dachem, aby świętować świąteczny 
polski styl. Zawierają się w nim postacie, czekające, aż pierwsza gwiazda 
pojawi się na niebie przed początek posiłku składającego się z 13 dań! I 
choć nie wszystkie kursy są do gustu wszystkich, wszyscy członkowie rodziny 
zgadzają się co do jednej rzeczy i że najważniejszym wydarzeniem wieczoru 
jest ... .. odgadliście to PIEROGI.

Mee And The Band, dwukrotne dziedzictwo Pop Star, celebruje swoją 
pochodzenie etniczne poprzez miłość do Pierogi i poprzez jej poetycki 
liryzm licencyjny łączący zarówno język polski, jak i angielski, mieszankę 
hybrydową, którą nazywa Ponglish! W utworze postać, którą portretuje 
dzierżawcza obsesyjna żona przygotowała się do pobicia własnego męża, aby 
chronić Pierogi "Mama wysłana do Mee". Aktorka tego filmu próbuje je od niej 
odkurzyć - to wszystko trochę, no cóż, "wariactwo"!

#eatpierogi
To pierwsza z wielu chwytliwych piosenek, które zostaną wydane przez 
Mee And The Band. Wydaje album MIND MATTERS, w którym kolekcja piosenek 
lirycznie "radzi sobie ze stresem", który może przyśpieszyć współczesne 
życie, a piosenki lirycznie eksplorują inspirowane rozwiązania, które są 
zakorzenione w Mindfulness, The Law of Attraction i Self Love.

Artyści tacy jak Mee And The Band są naprawdę wyjątkową rasą, ponieważ 
odwracają się od próżności i poczucia własnej ważności, dzięki czemu mogą 
lepiej przekazać nam poważne wiadomości w lekki sposób, poprzez język i 
policzek / kij packa. Bóg jeden wie, że świat musi się śmiać i uśmiechać 
więcej! Niech EAT PIEROGI będzie pierwszym z wielu katalizatorów!

#iLoveMee

Możesz śledzić tego wyjątkowego i komediowego artystę muzycznego na 
YouTubie, FaceBooku, Instagramie, Twitterze, możesz także kupić jej 
piosenki na iTunes, Amazon, Google Play, spotify, żeby wymienić kilka 
sklepów i jeśli kochasz świat Mee And The Band i chcesz wesprzyj finansowo 
tego artystę, aby nadal podnosił kosmos ze swoim światem Kooky, a następnie 
możesz zostać Patronem na www.Patreon.com/MeeAndTheBand
facebooktwittergoogle plus


Leave a Reply